Magdalena 2012

31 any des de la fundació

Gaiata de la Ciutat "Ramell de lluminaries i tarongina"

 guanyadora 1r premi Magdalena 2011

 A.C. Gaiata 15 Sequiol

 

Futbol Sala (u.r.  27/06/2012)

 Dolçaina i Tabal (u.r.16/10/2011)

-----------------------------------------------------

Dama de la Ciutat (u.r. 1/8/2011)

Nomemament representants (u.r. 11/09/2011)

Despedida 2011-Obertura 2012 (u.r. 19/09/2011)

Imposició Bandes (u.r. 21/09/2011)

Visites Oficials a l'Palau (u.r. 19/2/2012)

Misa Verge del Pilar (u.r. 15/10/2011)

Cartell de festes (u.r. 30/10/2011)

Verge de Lledó Barcelona (u.r. 11/11//2011)

Ofrena Gestora (u.r. 4/12/2011)

Presentació Oficial (u.r. 24/12/2011)

Nadal i Reis Sequiolers (u.r. 6/1/2012)

XIV trobada dolçaina i tabal (u.r. 29/1/2012)

Sopar d'intercanvi (u.r. 5/2/2012)

Sequioleros d'honor (u.r. 5/3/2012)

Ágape Reinas a Corte (u.r. 5/3/2012)

Bateig gaiates (u.r. 24/2/2012)

Presentació llibret (u.r. 5/3/2012)

Homenatge comissions (u.r. 25/3/2012)

Llibre de la Festa i Galanies (u.r. 25/3/2012)

Encesa gaiata al C.P. (u.r. 5/3/2012)

Concurs maquetes Ruralcaixa (u.r. 25/3/2011)  

Representants i comissió (u.r. 7/3/2012)  

Disabte 10 març (u.r. 27/3/2012)

Diumenge 11 març (u.r. 28/3/2012)

Dilluns 12 març (u.r. 25/3/2012)

Dimarts 13 març (u.r. 2/6/2012) 

Premis (u.r. 20/3/2012)

Dimecres 14 març(u.r. 2/6/2012)

Dijous 15 març (u.r. 2/6/2012)

Divendres 16 març (u.r. 2/6/2012)

Disabte 17 març (u.r. 2/6/2012)

Diumenge 18 març (u.r. 25/3/2012)

Dilluns 19 març i premis 2012 (u.r. 1/4/2012)

Gaiata Centre Alzheimer (u.r. 25/3/2012)

Festes Lledó (u.r. 2/6/2012) 

Elecció presidenta (u.r. 20/05/2012)

V concentració festera (u.r. 31/05/2012)

Festa de la Rosa Sequiolera (u.r. 31/05/2012)Cloenda escoles dit (u.r. 3/6/2012)

Presentació reines grao (u.r. 2/6/2012)

Entrega premi II SequiolRock (u.r. 25/6/2012)

Cloenda activitats i mes (u.r. 3/7/2012)

Sant Cristófol (u.r. 26/7/2012)

Sant Agustí i Sant Marcs (u.r. 13/8/2012)

 

 

 

Any 2011

Any 2013

Tornar a història Anar a la pàgina principal