Estadístiques web

A finals de l'any 2003 i grácies a Gescosoft Informática, S.L., es va posar en marxa un nou procés intern d'estadístiques de visites a la nostra pàgina web. Amb este sistema és possible saber tot el concernent a les visites que rebem, que país procedixen, que pàgines són les mas vistes, quant de temps duren les visites i un llarg etcètera, així com la informació bàsica reproduïda en les imatges posteriors. En les dites imatges es veu l'evolució de les visites, tant en còmput global, com en visitants distints, total de pàgines visitades, hits polsats i total de bytes consultats. Es pot observar que l'interés per la nostra web va en augment any rere any, consolidant-se com una magnífica ferramenta de divulgació de tot el concernent a la A.C.Gaiata 15 Sequiol. Estem encantats amb esta gran acollida que s'ha dispensat a la nostra gran família sequiolera en internet i volem agrair, des d'ací, l'interés mostrat, ja que sense les vostres visites, la web no tindria sentit. Gràcies.
 

 

 

Com contactar amb nosaltres  Anar a la pàgina principal